ICS 83.140.99

ČSN

EN 17508

 

74 6708

Listopad 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)
pro výrobu oken a dveří – Názvosloví materiálů na bázi PVC

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz