ICS 91.120.10; 91.140.99; 91.160.01

ČSN

EN 15193-1+A1

 

73 0327

Listopad 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení – Část 1: Specifikace, Modul M9

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15193-1 (73 0327) ze září 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz