ICS 13.310; 91.060.50

ČSN

EN 1630

 

74 6004

Listopad 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1630+A1 (74 6004) z ledna 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz