ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 19980

 

19 5027

Prosinec 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické přístroje – Rohovkové topografy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19980 (19 5027) ze září 2012.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz