ICS 27.070

ČSN

EN IEC 62282-7-2

 

33 6000

Prosinec 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie palivových článků –
Část 7-2: Zkušební metody – Funkční zkoušky pro jednotlivé
články a svazky článků s tuhým oxidem (SOFC)

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz