ICS 11.180.10

ČSN

EN ISO 11199-1

 

84 1012

Prosinec 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama –
Požadavky a zkušební metody –
Část 1: Chodítka

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11199-1 (84 1012) z dubna 2000.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz