ICS 31.240

ČSN

EN IEC 61760-2 ed. 3

 

35 9310

Leden 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie povrchové montáže –
Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek
pro povrchovou montáž (SMD) – Pokyn pro použití

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-08-20 se nahrazuje ČSN EN 61760-2 ed. 2 (35 9310) z listopadu 2007,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz