ICS 81.040.20

ČSN

EN 16759

 

74 6090

Březen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště – Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích

 

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz