ICS 13.030.50; 83.140.99; 91.060.50

ČSN

EN 17410

 

74 6709

Březen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Recyklace PVC-U profilů oken a dveří v řízeném cyklu

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz