ICS 11.080.10

ČSN

EN ISO 15883-5

 

84 7150

Březen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mycí a dezinfekční zařízení –
Část 5: Požadavky na funkční způsobilost a kritéria zkušebních metod pro prokázání účinnosti čištění

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 15883-5 (84 7150) z května 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz