ICS 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-7

 

50 0371

Duben 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a tissue výrobky –
Část 7: Stanovení optických vlastností – Měření jasu a barvy
pomocí D65/10° (venkovní denní světlo)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12625-7 (50 0371) z listopadu 2014.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz