ICS 91.160.10

ČSN

EN 12464-1

 

36 0450

Únor 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť–
Část 1: Vnitřní pracoviště

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12464-1 (36 0450) z března 2012.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz