ICS 17.040.20; 91.060.30; 93.080.10

ČSN

EN 16165

 

74 4506

Květen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16165 (74 4506) ze září 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz