ICS 67.200.10

ČSN

EN ISO 18363-1

 

58 8725

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS –
Část 1: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření
3-MCPD a diferenční měření glycidolu

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz