ICS 11.040.50

ČSN

EN IEC 61223-3-7

 

85 4012

Červenec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení – Část 3-7: Přejímací zkoušky a kontrola jakosti stomatologických extraorálních rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
s konickým svazkem

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz