ICS 13.180; 35.180  

ČSN P

CEN ISO/TS 9241-126

 

83 3579

Září 2022

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie interakce člověk-systém –
Část 126: Návod na prezentaci sluchových informací

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz