ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO/IEEE 11073-40101

 

98 0014

Říjen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Interoperabilita zařízení –
Část 40101: Základy – Kybernetická bezpečnost –
Procesy posuzování zranitelností

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz