ICS 65.060.80

ČSN

EN ISO 11681-1

 

47 0195

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení
přenosných řetězových pil –
Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) ze srpna 2012.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz