ICS 91.060.10

ČSN

EN 13830+A1

 

74 7209

Listopad 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lehké obvodové pláště – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13830+A1 (74 7209) z prosince 2020.

S účinností od 2023-02-28 se nahrazuje ČSN EN 13830 ed. 2 (74 7209) z října 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz