ICS 47.080  

ČSN P

CEN ISO/TS 23625

 

32 6051

Leden 2023

 

předběžná ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Lithium-iontové akumulátory

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz