ICS 27.070

ČSN

EN IEC 62282-4-101 ed. 2

 

33 6000

Únor 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie palivových článků –
Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky – Bezpečnost

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-09-15 se nahrazuje ČSN EN 62282-4-101 (33 6000) z května 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz