ICS 01.040.91; 91.100.30

ČSN

EN 14487-1

 

73 2431

Únor 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stříkaný beton –
Část 1: Definice, specifikace a shoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14487-1 (73 2431) ze srpna 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz