ICS 03.100.30; 91.080.40

ČSN

EN 17678-1

 

73 2440

Únor 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Montáž sestav pro dodatečné předpínání konstrukcí –
Část 1: Odborná způsobilost osob

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz