ICS 25.160.30

ČSN

EN ISO 15615

 

05 2123

Duben 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy
pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky
na vysokotlaké přístroje

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15615 (05 2123) z listopadu 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz