ICS 01.040.55; 55.120

ČSN

EN 12374

 

77 0010

Květen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly – Flexibilní tuby – Terminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12374 (77 0010) z ledna 2010.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz