ICS 29.260.20

ČSN

EN IEC 60079-25 ed. 3

 

33 2320

Duben 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výbušné atmosféry –
Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-09-09 se nahrazuje ČSN EN 60079-25 ed. 2 (33 2320) z června 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz