ICS 29.080.30

ČSN

EN IEC 60071-12

 

33 0419

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Koordinace izolace –
Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC
konvertorové stanice

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-11-18 se nahrazuje část ČSN EN 60071-5 (33 0419) ze srpna 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz