ICS 25.220.10

ČSN

EN ISO 11127-7

 

03 8237

Květen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot
a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků –
Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11127-7 (03 8237) z července 2012.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz