ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO/IEEE 11073-20601

 

98 0014

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Interoperabilita zařízení –
Část 20601: Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči – Profil aplikace – Optimalizovaný protokol výměny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11073-20601 (98 0014) z února 2017.

 

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz