ICS 83.080.20

ČSN

EN ISO 6401

 

64 3251

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Polyvinylchlorid – Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu metodou plynové chromatografie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6401 (64 3251) z dubna 2009.

 

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz