ICS 23.040.20; 23.040.45; 91.140.80; 93.030

ČSN

EN ISO 11296-9

 

64 6420

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi –
Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovo vnitřní vrstvou

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz