ICS 33.120.01

ČSN

EN IEC 62037-7

 

34 7705

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně –
Část 7: Měření pasivní intermodulace v terénu

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz