ICS 13.110; 25.080.01

ČSN

EN ISO 16090-1

 

20 0710

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje –
Část 1: Bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) z května 2019.

 

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz