ICS 13.320; 25.040.40

ČSN

EN IEC 62682
ed. 2

 

18 0041

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Řízení signalizace pro průmyslové procesy

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-01-12 se nahrazuje ČSN EN 62682 (18 0041) ze srpna 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz