ICS 91.140.80

ČSN

EN 1253-6

 

13 6366

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou
s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz