ICS 43.150; 97.190

ČSN

EN ISO 8098

 

30 9043

Červenec 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8098 (30 9043) z listopadu 2015.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz