ICS 13.280; 17.240

ČSN

EN ISO 13304-2

 

40 4320

Červen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Radiační ochrana – Minimální kritéria pro elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii pro účely retrospektivní dozimetrie ionizujícího záření –
Část 2: Dozimetrie ex vivo s využitím lidské zubní skloviny

 

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz