ICS 11.040.10

ČSN

EN ISO 5361

 

85 2110

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Anesteziologické a respirační přístroje – Tracheální trubice a konektory

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5361 ed. 2 (85 2110) z dubna 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz