ICS 11.040.10; 11.040.40

ČSN

EN ISO 21917

 

85 2119

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Anesteziologické a respirační přístroje – Hlasové protézy

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz