ICS 11.060.20

ČSN

EN ISO 3630-2

 

85 6021

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Endodontické nástroje –
Část 2: Rozšiřovače

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3630-2 (85 6021) z října 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz