ICS 13.080.30

ČSN

EN ISO 11268-2

 

83 6456

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Účinky znečišťujících látek na žížaly –
Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei
a dalších druhů žížal

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11268-2 (83 6456) ze srpna 2014.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz