ICS 59.080.70

ČSN P

CEN/TS 17445

 

80 6179

Srpen 2023

 

Předběžná ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geosyntetika – Standardní zkouška pro simulaci eroze vyvolané deštěm na povrchu svahu chráněném geosyntetickými výrobky před erozí

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz