ICS 13.060.30

ČSN

EN 12255-11

 

75 6403

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Čistírny odpadních vod –
Část 11: Obecné návrhové údaje

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12255-11 (75 6403) z dubna 2002.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz