ICS 29.140.40

ČSN

EN IEC 62722-2-1
ed. 2

 

36 0610

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vlastnosti svítidel –
 Část 2-1: Zvláštní požadavky – LED svítidla

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-02-28 se nahrazuje ČSN EN 62722-2-1 (36 0610) ze září 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz