ICS 49.030.20

ČSN

EN 2886

 

31 3211

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem,
z legované oceli, kadmiované – Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2886 (31 3211) z ledna 1998.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz