ICS 49.060

ČSN

EN 3475-505

 

31 1725

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro letecké použití – Zkušební metody –
Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3475-505 (31 1725) z října 2012.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz