ICS 25.160.20; 49.025.05; 49.025.15

ČSN

EN 3879

 

31 2065

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Kovové materiály – Přídavný kov
pro svařování – Technická specifikace

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz