ICS 43.150

ČSN

EN ISO 4210-8

 

30 9000

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola –
Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4210-8 (30 9000) z listopadu 2015.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz