ICS 45.060.10; 75.200

ČSN

EN 17824

 

28 1515

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Pozemní služby – Vybavení pro doplňování tekutiny pro ošetření výfukových plynů (AUS 32)

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz