ICS 25.160.40

ČSN

EN ISO 5173

 

05 1124

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky ohybem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5173 (05 1124) z října 2010.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz